Centar za konverziju svetlosne energije

Institut za nuklearne nauke Vinča – Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerzitet u Beogradu

Misija Centra za konverziju svetlosne energije je da, savremenim istraživanjima iz oblasti svetlosne energije i materijala, poveže grupe naučnika koji svojim postojećim iskustvom mogu da doprinesu razvoju novih i unapređenju postojećih materijala za konverziju svetlosne energije i njihovoj primeni u modernim tehnologijama. Converse je odlučan da dugoročno osigura vodeću poziciju u istraživanjima materijala za konverziju svetlosne energije u Srbiji i da poveća prepoznatljivost Centra u svetu.

O nama - centar converse

Centar za konverziju svetlosne energije osnovan je 2021. godine u okviru Laboratorije za radijacionu hemiju i fiziku, kao deo Instituta za nuklearne nauke Vinča – Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerzitet u Beogradu. Centar izuzetnih vrednosti Converse je specijalizovan centar za nauku, tehnologiju, istraživanje i razvoj. Saradnici centra imaju više od dve decenije iskustva u naučnoj komunikaciji na međunarodnom nivou. Delatnost Centra za konverziju svetlosne energije se zasniva na izučavanju materijala koji poseduju visoku apsorptivnost elektromagnetnog zračenja u željenom delu spektra i visoku efikasnost konverzije svetlosne energije u druge vidove energije. Naučnoistraživački rad u Centru se odvija prevashodno u dva pravca, na ispitivanju materijala koji konvertuju svetlosnu energiju u svetlosnu (svetlosni transformatori) i svetlosnu energiju u hemijsku.

Ciljevi Centra Converse su:

 • Strateško istraživanje materijala koji konvertuju svetlosnu energiju u druge vidove energije kako bi se osigurala vodeća pozicija u istraživanjima ovih materijala u Srbiji i povećala prepoznatljivost Centra u svetu.
 • Organizovanje manjih nacionalnih konferencija i radionica u cilju popularizacije nauke u Srbiji sa idejom jačanja saradnje nauke i privrede.
 • Razvoj naučnih kadrova i upravljanje projektima koji su relevantni za nacionalne potrebe i koji će biti relevantni za buduću tehnologiju.
 • Povezivanje Centra sa svetskom naučnom zajednicom i organizovanje predavanja eminentnih naučnika iz sveta u cilju sticanja novih veština i znanja potencijalnih naučnih kadrova u Srbiji.
 • Organizovanje aktivnosti koje doprinose razvoju naučnoistraživačkog podmlatka, kao što su: učestvovanje mladih na konferencijama, studijski boravci i postdoktorska usavršavanja, kao i obuka za pisanje projekata.

Naučna aktivnost:

 • Broj međunarodnih i nacionalnih projekata, potprojekata i projektnih zadataka u periodu od 2010. godine kojima rukovode saradnici Centra je 38
 • Broj međunarodnih i nacionalnih projekata u periodu od 2010. godine na kojima su učestvovali saradnici Centra je 50
 • Preko 200 objavljenih radova sa međunarodnom recenzijom kategorija M20 u periodu od 2015. godine
 • Prosek produkcije je oko 35 radova godišnje za prethodne četri uzastopne godine (2017-2020)
 • Realizovano je 5 doktorskih disertacija u periodu od 2017. godine i 2 doktorske disertacije su u izradi
 • Osam članova centra ima radove sa preko 100 citata
 • h-faktor iznad 10 ima 10 članova Centra

Verujemo u suštinski doprinos naprednih materijala, ne samo za rešavanje tehnoloških izazova, već u širem smislu, za dobrobit svih građana i definisanje dugoročne vizije održivog razvoja – ekonomskog, ekološkog i socijalnog.

Laboratorije

naučni tim

Rukovodilac Centra: prof dr Miroslav Dramićanin | Scholar | ORCID | ResearchGate |

Rukovodilac Laboratorije za sintezu materijala i nanomaterijala
dr Željka Antić | Scholar | ORCID | ResearchGate |

Saradnici Laboratorije za sintezu materijala i nanomaterijala:
dr Vesna Lazić | Scholar | ORCID | ResearchGate |
dr Tamara Gavrilović | Scholar | ORCID | ResearchGate |
dr Bojana Milićević | Scholar | ORCID | ResearchGate |

dr Sanja Kuzman | Scholar | ORCID | ResearchGate |
Danijela Danilović | Scholar | ORCID | ResearchGate |

 

Rukovodilac Laboratorije za mikrostrukturnu karakterizaciju
dr Vesna Đorđević | Scholar | ORCID | ResearchGate |

Saradnici Laboratorije za mikrostrukturnu karakterizaciju
dr Dušan Božanić | Scholar | ORCID | ResearchGate |
dr Jovana Periša | Scholar | ORCID | ResearchGate |
dr Milica Sekulić | Scholar | ORCID | ResearchGate |

dr Mina Medić | Scholar | ORCID | ResearchGate |

Rukovodilac Laboratorije za spektroskopsku karakterizaciju materijala
dr Zoran Ristić | Scholar | ORCID | ResearchGate |

Saradnici Laboratorije za spektroskopsku karakterizaciju materijala
prof dr Miroslav Dramićanin
dr Vladimir Đoković | Scholar | ORCID | ResearchGate |
dr Aleksandar Ćirić | Scholar | ORCID | ResearchGate |

prof. dr Mikhail Brik | Scholar | ORCID | ResearchGate |

 

Rukovodilac Laboratorije za primene materijala
dr Jovan Nedeljković | Scholar | ORCID | ResearchGate |

Saradnici Laboratorije za primene materijala
dr Dušan Sredojević | Scholar | ORCID | ResearchGate |
dr Ivana Zeković | Scholar | ORCID | ResearchGate |
dr Radovan Dojčilović | Scholar | ORCID | ResearchGate |

Katarina Milenković | Scholar | ORCID | ResearchGate |

Oprema

Međunarodna saradnja

Dugogodišnja i razvijena međunarodna saradnja je uspostavljena sa sledećim institucijama:

Institute of Physics

Polish Academy of Sciences

Warsaw, Poland

University at Buffalo
The State University of New York
Buffalo, New York, USA

Condensed Matter and Interfaces Group
Universiteit Utrecht
Utrecht, Netherlands

Department of Food Science
University of Copenhagen
Copenhagen, Denmark

School of Marine Science
Sun Yat-sen University,
Zhuhai, People's Republic of China

Fluorescence Imaging Group
Departamento de Física de Materiales
Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid, Spain

Nanobiology Group
Instituto Ramón y Cajal de Investigación
Sanitaria Hospital Ramón y Cajal, Madrid, Spain

College of Sciences
Chongqing University of Posts and Telecommunications
Chongqing, People's Republic of China

University of Aveiro
Portugal CICECO - Aveiro Institute of Materials
Aveiro, Portugal

Spectroscopy of Novel Materials Group
Paul Scherrer Institute
Villigen, Switzerland

Institut de Chimie de Clermont-Ferrand
Paris, France

State Key Laboratory of Optoelectronic Materials and Technologies
School of Chemistry and Chemical Engineering
Sun Yat-Sen (Zhongshan) University
Guangzhou, People's Republic of China

Institute of Low Temperature and Structure Research
Wrocław, Poland

Laboratorij materijala za konverziju energije i senzore
Zavod za fiziku materijala
Institut Ruđer Bošković
Zagreb, Croatia

Institute of Analytical Chemistry and Food Chemistry Graz University of Technology
Graz, Austria

University of Ostrava
Ostrava, Czech Republic

South Dakota School of Mines and Technology
USA

NASA University Research Center
Center for Aerospace Devices Research and Education (NASA-CADRE)
North Carolina Central University
North Carolina, USA

Department of Chemistry and Biochemistry
Concordia University
Montreal, Quebec, Canada

Institute of Physical Chemistry and Chemical Physics
Faculty of Chemical and Food Technology
Slovak University of Technology,
Bratislava, Slovakia

Institute of Physical Chemistry
Prague, Czech Republic

Institute of Photonics and Nanotechnologies
Trento, Italy

Institute of Engineering Materials and Design/Faculty of Mechanical Engineering
University of Maribor
Maribor, Slovenia

Radiation Laboratory/Department of Physics
University of Notre Dame
Indiana, USA

Department of Chemistry
Durham University
Durham, United Kingdom

Institute of Analytical Chemistry, Chemo- and Biosensors, University of Regensburg
Regensburg, Germany

DESIRS beamline/DISCO beamline/PLEIADES beamline
Synchrotron SOLEIL
Saint-Aubin, France

Centre of Biological Engineering/Centre of Physics
University of Minho
Braga, Portugal

Institute of Inorganic Chemistry of the Czech Academy of Sciences
Husinec-Řež, Czech Republic

Laboratoire Edifices Nanometriques,
CEA - Universite Paris-Saclay,
Paris, France

Department of Chemical and Physical Sciences
University of Toronto at Mississauga,
Mississauga, Canada

ELTE Eötvös Loránd University
Faculty of Informatics
Budapest, Hungary

Universidad Carlos III de Madrid,
Madrid, Spain

School of Chemistry
University of Nottingham
Nottingham, United Kingdom

Institute of Solid State Physics

University of Latvia

The Maharaja Sayajirao University of Baroda, India

publikacije i projekti

>400

Publikacija objavljenih u prestižnim međunarodnim časopisima

25

Rukovođenja međunarodnim projektima

39

Učestvovanja na međunarodnim projektima

13

Rukovođenja nacionalnim projektima, potprojektima i projektnim zadacima (osnovna istraživanja, III projekti, inovacioni i projekti tehnološkog razvoja)

11

Učešća na projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Publikacije
Rukovođenje međunarodnim projektima od 2010. god.
Učestvovanje na međunarodnim projektima od 2010. god.
Rukovođenje nacionalnim projektima i potprojektima i projektnim zadacima od 2010. god.
Učestvovanje na projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od 2010. god.

Vesti

kontakt

Centar za konverziju svetlosne energije - CONVERSE

Poštanski fah 522, 11001 Beograd, Srbija

Ime i prezime  
email  
Poruka